Vi vil skabe en puljeinvestering i Vestegnens fremtid, hvor erhvervslivets aktører samles i Mikenta Erhverv, og med hjælp fra urkraften i Mikenta skaber dialog i øjenhøjde, der hvor problemerne på Vestegnen bliver udtrykt. Arbejdet skal i høj grad foregå ”på gaden”, så vi kan være med lige der, hvor forandringerne skabes og sker.

Vi vil skabe en gruppe af ”erhvervskrigere” på samme måde som vi har formået at skabe mere end 1000 aktive medlemmer i Mikenta. Erhvervskrigere, der med deres økonomiske og mentale investering bliver fundamentet for dem vi nu vælger at sende i front.

Vi vil etablere en stor gruppe af Vestegnens erhvervsfolk, der skal lære, og opleve, styrken i at spille sammen, sikkerheden ved at vide at gruppen ”har din ryg”, fordelene ved at kunne række ud til hinanden.