Vi kan møde problemstillingernes primære aktører i absolutte øjenhøjde og på egen bane. Vi kender hinanden. Vi taler samme sprog. Vi er vokset op i de samme gader. Vi ved at attitude ikke nødvendigvis er lig med reelt indhold – og vi har frem for alt ikke frygten for at sige fra … sige vores mening.

Vi kan skabe fundament for dialog via flere kanaler. Foredrag, skolebesøg, forældresamtaler, fællesaktiviteter og mange andre konventionelle virkefeltyer. Men vi kan også benytte de mere ukonventionelle kanaler for kommunikation og nå frem til dialog med hjælp fra eksempelvis ”storebrødre”, idoler og ambassadører der allerede er entydigt accepteret i det enkle kvarters kerne.

Vi kan ryste posen og få gaden til at komme til investorerne, så tilbuddet om ”hjælp” vendes på hovedet og der skabes en erkendelse af at vi alle sammen har vores at byde ind med. Vi kan stampe ny arbejdskraft op af jorden, hvor der synes at være goldt. Vi kan guide mod relevante uddannelser med en elevplads i baghånden. Vi kan m ed andre ord blotlægge de ressourcer som i dag alt for ofte går tabt.

Vi kan skabe et erhvervsnetværk, der vælger at se sig som en del af løsningenm, men som samtidigt ser investeringen med henblik på reelt afkast.

Vi kan gøre vejen frem lidt sjovere, med fællestræning, der afslører at direktører også bliver forpustet og sveder tran når det spidser til.

Erfaringsdeling er mange ting. Vi er helt klar over at ”åbenbaringen ligger i detaljen”, og vi ved at når først Mikenta Erhverv er endeligt etableret, så vil gruppen kunne tilføre nye ideer og retninger. Mikenta Erhverv er ikke statisk, men skal være et levende organisk tiltag, der er i konstant udvikling på samme måde som Mikenta har været det i mere end 35 år. Udvikling baseret på stærke principper om sammenhold og loyalitet.